пн. — пт. с 10 до 18

сб. с 12 до 18

Каталог

Өг-бүле дугайында сарыг шажынчы өөредиглер (Буддийские наставления о семье на тувинском языке)

Характеристики товара

Страна-изготовитель
Россия
Издательство
Дже Цонкапа
Количество страниц
468
Год издания(выпуска)
2017
Переплет
Твердый переплет
ISBN
978-5-904974-71-8
Формат
60 x 84 1/16
Тираж
1000 экз.
Перевод
Перевод с русского: Ч. Монгуш
Вес
633 г
Разделы каталога
На тувинском
Товара нет в наличии

Описание

Сарыг шажын дээрге ламалар, хелиңнернин чүдүлгези-дир деп, а Дхарманы херек кырында хүн бүрүде чуртталгага ажыглап, ону боттандырарынга өг-бүле амыдыралы таарышпас деп санаттынып турар. Ындыг-даа болза, Будда Бурган Башкы үезинде өөредигни карачал кижилерге үргүлчү сөңнеп, оларның чурттап турар байдалынга дүүштүр тускай сагылдарны берип чораан. Сарыг шажын катап тургустунуп, аажок идекпейлиг хөгжүп эгелээн Россияда хелиңнер институду шоолуг сайзыраңгай эвес болуп турар, боттандырыг кылып турар карачал кижиниң хүн бүрүде амыдыралы-биле холбашкан өөредиглер борта онзагай чугула болур.

Сарыг шажын философиязының амгы үеде бедик мергежилдиг шылгараңгай Башкызы Геше Джампа Тиңлей бодунуң бо номунда өг-бүле амыдыралы биле Дхарманы боттандырарын, катай канчаар ажыглаарынга хамаарыштыр үнелиг сүмелерни берип турар. Номну колдуунда өг-бүлелиг болурунга белеткенип чоруур аныяк болгаш өг-бүлелиг апарган улуска хамаарыштыр бижээн. Сарыг шажынчы философияны, Дхарманың боттандырыын болгаш сарыг шажын культуразын сонуургап чоруур кижилерге бо ном база ажыктыг болуру чугаажок.